Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020
Số ký hiệu: 19/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 19.qd.pdf