Thông tin văn bản
Quyết định số 07/2023/QD-UBND ngày 17/03/2023 Phân cấp cho Sở, ban, ngàn, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Số ký hiệu: 07/2023/QD-UBND Ngày ban hành: 17/03/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phân cấp cho Sở, ban, ngàn, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2023 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 07 qppl 2023.signed.pdf