Thông tin văn bản
Văn bản số 1792/VP-KTTC ngày 02/04/2019 Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN”
Số ký hiệu: 1792/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1792.rar