Thông tin văn bản
Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

V/v ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 66/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 662014QDUBND2014.doc