Thông tin văn bản
Báo cáo số 05/2017/TT-BTP ngày 20/04/2017

Về việc: Bổ sung 1 số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện

Số ký hiệu: 05/2017/TT-BTP Ngày ban hành: 20/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: Bổ sung 1 số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 052017TTBTP2017.PDF