Thông tin văn bản
Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 16/05/2013

Quyết định số 875/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013

Số ký hiệu: 875/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 875/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 875QDUBND2013.doc