Thông tin văn bản
Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
Số ký hiệu: 930/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 930 qd. phe duyet nhiem vu dieu chinh.signed.pdf