Thông tin văn bản
Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 16/12/2019 Kết quả thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2019
Số ký hiệu: 469/BC-UBND Ngày ban hành: 16/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 469.bcub.signed.pdf