Thông tin văn bản
Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 19/09/2018 Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn Tây Ninh thuộc đối tượng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
Số ký hiệu: 2330/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn Tây Ninh thuộc đối tượng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2330.pdf