Thông tin văn bản
Văn bản số 1172/VP-KTTC ngày 05/03/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 213/2019/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Số ký hiệu: 1172/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Quyết định số 213/2019/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1172.rar