Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23/03/2010

Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

Số ký hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 23/03/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_08 HDND tinh.doc