Thông tin văn bản
Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 01/04/2019 Kế hoạch Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019
Số ký hiệu: 592/KH-UBND Ngày ban hành: 01/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 592.ub.PDF