Thông tin văn bản
Văn bản số 4046/VP-VHXH ngày 10/06/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu: 4046/VP-VHXH Ngày ban hành: 10/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200612084709.zip