Thông tin văn bản
Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 318/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/02/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 318QDUBND2016.docx