Thông tin văn bản
Văn bản số 6708/VP-KSTTHC ngày 07/08/2023 Sao gửi Báo cáo số 5972/BC-VPCP ngày 04/8/2023 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 6708/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 07/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 5972/BC-VPCP ngày 04/8/2023 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230808074016.zip