Thông tin văn bản
Văn bản số 2564/UBND-KGVX ngày 18/10/2018 Thống nhất việc giám sát thực hiện chính sách PL về giảm nghèo, XD NTM, xd đô thị văn minh
Số ký hiệu: 2564/UBND-KGVX Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Thống nhất việc giám sát thực hiện chính sách PL về giảm nghèo, XD NTM, xd đô thị văn minh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2564.ub.PDF