Thông tin văn bản
Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 Phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2480/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2480.PDF