Thông tin văn bản
Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Số ký hiệu: 33/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 332015NQHDND2015.doc