Thông tin văn bản
Văn bản số 8261/VP-KT ngày 31/10/2022 Sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BTP
Số ký hiệu: 8261/VP-KT Ngày ban hành: 31/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BTP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221101153320.zip