Thông tin văn bản
Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh; đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Số ký hiệu: 15/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND TP Tây Ninh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh; đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_THIXA.doc