Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/08/2014

Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Số ký hiệu: 21/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/08/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 212014QDUBND2014.doc