Thông tin văn bản
Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 71/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 712016QDUBND2016.docx