Thông tin văn bản
Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Số ký hiệu: 320/UBND-KGVX Ngày ban hành: 02/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 320 ub.signed.pdf