Thông tin văn bản
Văn bản số 2467/VP-KT ngày 14/04/2022 Sao gửi Quyết định số 448/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 2467/VP-KT Ngày ban hành: 14/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 448/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504144240.zip