Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/03/2018 NQ:Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo NQ số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí.lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh TN
Số ký hiệu: 05/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/03/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQ:Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo NQ số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí.lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh TN
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 05_2018_NQ_HDND.pdf