Thông tin văn bản
Báo cáo số 175/HD-HÐGDQPANTW ngày 24/03/2017

Về việc: CT, nội dung cập nhật BD kiến thức QP va AN

Số ký hiệu: 175/HD-HÐGDQPANTW Ngày ban hành: 24/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: CT, nội dung cập nhật BD kiến thức QP va AN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 175HDHDGDQPANTW2017.PDF