Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 38/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/12/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2023 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 38 qppl 2023_Signed.pdf