Thông tin văn bản
Văn bản số 6830/VP-KGVX ngày 13/12/2018 sao gửi Quyết định 1671/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 6830/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 1671/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6830.rar