Thông tin văn bản
Văn bản số 1473/VP-VHXH ngày 19/03/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Số ký hiệu: 1473/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1473.rar