Thông tin văn bản
Văn bản số 1819/VP-KTTC ngày 05/05/2017

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác

Số ký hiệu: 1819/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1819VPKTTC2017.rar