Thông tin văn bản
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/07/2022 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 56/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/07/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 56-NQ-HDND BAU UV.UBND 2021-2026- NGUYEN NAM HUNG- KHT4.PDF