Thông tin văn bản
Văn bản số 3098/VP-KT ngày 11/04/2023 sao gửi Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 3098/VP-KT Ngày ban hành: 11/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230413145729.zip