Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2480/KH-UBND  ngày 10/10/2018 Tổ chức Diễn tập Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018
Số ký hiệu: 2480/KH-UBND  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Diễn tập Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2480.ub.PDF