Thông tin văn bản
Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 21/10/2019 BÁO CÁO Về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
Số ký hiệu: 379/BC-UBND Ngày ban hành: 21/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 379.bc.signed.pdf