Thông tin văn bản
Công văn số 1935/UBND-NCPC ngày 09/09/2019 Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trong những tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 1935/UBND-NCPC Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trong những tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1935.ub.signed.pdf