Thông tin văn bản
Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 19/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
Số ký hiệu: 1549/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1549.qd.signed.pdf