Thông tin văn bản
Văn bản số 2302/QÐ-UBND ngày 04/10/2017

Công nhận kết quả đề tài Biên soạn tài liệu văn học địa phương tỉnh Tây Ninh để giảng dạy trong trường phổ thông

Số ký hiệu: 2302/QÐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Công nhận kết quả đề tài Biên soạn tài liệu văn học địa phương tỉnh Tây Ninh để giảng dạy trong trường phổ thông

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2302QDUBND2017.pdf