Thông tin văn bản
Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 01/02/2021 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 308/KH-UBND Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 308 UB.signed.pdf