Thông tin văn bản
Văn bản số 4933/VP-VHXH ngày 15/08/2019 Sao gửi số liệu dân số cấp huyện, cấp xã trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số ký hiệu: 4933/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi số liệu dân số cấp huyện, cấp xã trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 493 3VP-VHXH.rar.zip