Thông tin văn bản
Công văn số 176/UBND-KT ngày 20/01/2021 Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 176/UBND-KT Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 176 ub.signed.pdf