Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Về việc Ban hành Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 48/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 482012QDUBND.docx