Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 35/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2018 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 35.QD.pdf