Thông tin văn bản
Văn bản số 6274/VP-KTN ngày 14/11/2018 (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6274/VP-KTN Ngày ban hành: 14/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6274.rar