Thông tin văn bản
Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 05/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (báo cáo đi làm việc dự toán 2020 với Bộ Tài chính lần 2)
Số ký hiệu: 275/BC-UBND Ngày ban hành: 05/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (báo cáo đi làm việc dự toán 2020 với Bộ Tài chính lần 2)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 275.bc.signed.pdf