Thông tin văn bản
Công văn số 2264/VP-VHXH ngày 23/04/2019 sao gửi Văn bản: Quyết định số 429/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 2264/VP-VHXH Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Văn bản: Quyết định số 429/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2264VP-VHXH.rar