Thông tin văn bản
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 01/09/2018 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2018 )
Số ký hiệu: 258/BC-UBND Ngày ban hành: 01/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2018 )
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 258.bc.pdf