Thông tin văn bản
Văn bản số 9134/VP-KT ngày 12/10/2023 sao gửi Quyết định số 4165/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/10/2023 của Bộ NN và PTNT
Số ký hiệu: 9134/VP-KT Ngày ban hành: 12/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4165/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/10/2023 của Bộ NN và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104700.zip