Thông tin văn bản
Văn bản số 679/VP-KT ngày 28/01/2022 Về việc: sao gửi Thông tư 127/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 679/VP-KT Ngày ban hành: 28/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Thông tư 127/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207091150.zip