Thông tin văn bản
Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 15/09/2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 2068/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 2068QDUBND2014.doc