Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/08/2018 ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 32/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/08/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 32.pdf